FAQ - Svaren på de vanligaste frågorna

FAQ

FAQ – svaren på de vanligaste frågorna

Hur länge håller en stålhall från LLENTAB?

Våra stålhallar är framtagna för att stå emot det tuffa Nordsjö klimatet. Denna Llentabhall byggdes nere i hamnen i Kungshamn för 30 år sedan och den ligger bara några kilometer från Bohus Malmön där SWEREA gör korrosionsprovningar under fältmässiga förhållanden.

Höghållfasthetsstål används för alla våra profiler. För de tunnare profiler (upp till 2 mm), används Z275 och för övriga profiler är Z450 standard.

Så, en stålhall från LLENTAB håller i decennier.

Hur underhåller jag bäst min stålhall från LLENTAB?

Hallarna är gjorda av stål och skyddade genom galvanisering som håller rost borta. Hallarna är enkla att underhålla och rengöra.

Rengör rännorna en gång per år, smörj gångjärn, ta bort snö från taket vid kraftigt snöfall och tvätta byggnaden med en trädgårdsslang eller högtryckstvätt.

Skadad färg bör bättringsmålas omgående om fasaden eller taket skadats genom mekanisk åverkan. Skulle skadan vara så stor att helas sektioner behöver bytas kan ni kontakta vår montageavdelning för instruktioner om hur detta ska göras på bästa sätt.

Vilka dimensioner kan en stålhall ha?

Hallarna kan i princip ha obegränsad längd och en fri spännvidd på över 80 meter. Höjden fungerar för moderna lagerlokaler, sportarenor och flygplanshangarer.

Vad för typ av grund krävs för en stålhall?

Grundläggningen för en stålhall från LLENTAB kan bestå av en plintgrund, kantbalkar eller kantförstärkt platta på mark.

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer under teknisk information.

Kan jag själv montera min stålhall?

Ja, med vår teknik är det fullt möjligt att själv montera sin stålhall. Men i de flesta fall så rekommenderar vi dock att montaget görs av våra montörer.

Går det att senare bygga ut eller isolera en stålhall?

Ja, alla stålhallar från LLENTAB är konstruerade så att de går att förlänga. Det finns också, i vissa fall, möjligheter att förändra hallens bredd och höjd.

Tak och väggar kan även isoleras i efterhand.

Är det möjligt att flytta en stålhall?

Ja, en stålhall från LLENTAB kan monteras ner, flyttas och monteras upp igen på en ny plats.

Var tillverkas stålhallarna från LLENTAB?

Tillverkningen sker i våra produktionsanläggningar i Sverige, Polen och Tjeckien. Den första anläggningen stod klar 1972 i Kungshamn, därefter 1992 i Gdansk i Polen och numera sedan 2010 även i Prag i Tjeckien.

Varför krävs hallens geografiska placering för en offert?

Vi baserar våra offerter på många olika faktorer, däribland den förväntade snöbelastningen. Vi kommer därför att ta reda på snömängden för hallens tänkta placering och beräkna priset delvis utifrån det. Även vindförhållanden kan vara av stor betydelse, speciellt vid utsatta lägen och vid höga byggnader.

Vad är priset per m2/m3?

Priset beror på flera saker däribland hallens storlek, isolering, typ av fönster och dörrar samt färg och snöbelastning. Andra saker som spelar stor roll är om hallen ska ha betongsockel, betongbjälklag, större glaspartier, skärmtak och så vidare.

Så det går inte att ange något generellt pris på en hall. Men ni är alltid välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Vad händer efter att jag fått min offert? Hur lång tid kommer det att ta?

Vi följer vår Llentab-process i 10 steg. Varje projekt är såklart unikt men vi brukar beräkna att hallen kan levereras ca 15 veckor efter avrop.

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår