Vår vision: “noll olyckor”

Arbetsmiljö och säkerhet

>>Arbetsmiljö och säkerhet
Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet

Vårt arbete gällande säkerhet och arbetsmiljö omfattar hela koncernen. Läs mer om respektive område. Vid frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bergman. 

Vårt hållbarhetstänkande inkluderar självklart våra medarbetare. En god arbetsmiljö handlar inte bara om att minimera skaderiskerna, hela yrkeslivet ska vara hållbart. Vi vill att alla som arbetar hos oss ska trivas med att gå till jobbet, vara motiverade och ha rätt förutsättningar för att kunna göra en bra arbetsinsats.

Vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare då duktiga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att företaget även fortsättningsvis ska vara starkt och kunna bidra till en positiv utveckling. Vi vill vara ett företag som lockar, utvecklar och behåller skickliga medarbetare. LLENTAB vill erbjuda både nuvarande och framtida medarbetare intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Ambitionen är att ha friska och nöjda medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Vi värdesätter och arbetar för att medarbetarna ska kunna uppnå en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Säkerhet bygger på kunskap

När det handlar om trygghet och säkerhet för våra medarbetare, våra slutanvändare samt samarbetspartners på byggplatserna tar vi inga risker. Vår vision är noll olyckor och inom koncernen pågår ett kontinuerligt arbete för att bli en av de bästa i branschen.

Att arbeta på byggarbetsplats kan innebära en förhöjd risk för skador eller ohälsa. Misstag kan få allvarliga konsekvenser och därför är kunskap om säkra metoder viktiga för att undvika att såväl våra anställda som övriga personer på byggarbetsplatsen skadas. Vi vill att alla våra byggarbetsplatser, vilket inkluderar inhyrd personal, anlitade underentreprenörer, sidoentreprenörer, andra samarbetspartner och egna anställda ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med hälsan i behåll.

Det innebär även att de leverantörer vi samarbetar med måste dela vår ambition och följa de arbetsmiljö- och säkerhetskrav som vi och våra kunder arbetar efter. En säker arbetsplats börjar med en öppen kommunikation och en miljö där alla har omsorg om varandra. Läs de regler som gäller på våra byggarbetsplatser

LLENTAB arbetar kontinuerligt för att ge våra anställda den kompetens de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt, med kvalitativt slutresultat samt för att motivera dem till att engagera sig och ta del av utvecklingen av våra uppdrag. Arbetet för att förbättra säkerhetskulturen är viktigt för att skapa trygga arbetsplatser. Undersökningar visar att en stor anledning till att olyckor sker beror på felaktiga och riskfyllda beteenden. Det är därför avgörande att alla vet vad som är ett säkert beteende. Vi använder en webbaserad utbildning för att föra ut information till våra egna samt inhyrda montörer.

Ann-Christin Bergman

HMS- och kvalitetschef
+46(0)523-790 99
ann-christin.bergman@llentab.se

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår