Djup kunskap och gedigen erfarenhet för varierande branscher 

LLENTAB levererar skräddarsydda produktionshallar och industribyggnader till kunder inom skilda branscher. Vi vet vad som krävs av en modern industribyggnad, den ska uppfylla högt ställda krav, den ska vara ändamålsenlig för att underlätta och effektivisera för verksamheten inuti hallen. 

Vi vet vad som krävs 

En produktionshall kräver utrymme för verkstad och tillverkning, ofta stora välorganiserade lager samt kontor och personalutrymmen. Som producerande verksamhet, inte minst av våra egenutvecklade och prefabricerade sandwichpaneler är vi även väl bekanta med faktorer såsom takhöjd och rymliga portar

Inte bara en produktionshall

 

En modern industribyggnad är inte bara ett utrymme för tillverkning, den ska även innehålla personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum och lunchmatsal. En industribyggnad är en arbetsplats där medarbetarna ska trivas och må bra, detta ställer andra krav på våra stålhallar. Det är dock inga problem. På LLENTAB bygger vi hållbart oavsett om det gäller hallarna, miljön eller människorna. Vi värnar om medarbetarna. En bra arbetsmiljö är ljus och luftig. Lokalerna behöver vara välplanerade och framförallt säkra.