Steel building by LLENTAB

Stålhallar

>Stålhallar
Stålhallar

LLENTAB stålhallar

LLENTAB har byggt fler än 10 000 stålhallar. Här nedan kan du läsa mer om våra olika typer av hallar.

Lagerhallar, förvaring och logistik

llentab.se/lagerhallar

Lagerhallar, förvaring och logistik

Lagerhallar samt byggnader för förvaring och logistik är återkommande projekt för oss.

llentab.se/lagerhallar

Produktionshallar och industribyggnader

llentab.se/produktionshallar

Produktionshallar och industribyggnader

Produktionshallar och industribyggnader utgör en stor del av våra referenser och vi har erfarenhet från olika branscher.

llentab.se/produktionshallar

Lantbrukshallar och maskinhallar

llentab.se/lantbrukshallar

Lantbrukshallar och maskinhallar

Vi bygger anpassade hallar för djurhållning, spannmål och maskiner.

llentab.se/lantbrukshallar

Kontorslokaler

llentab.se/kontorslokaler

Kontorslokaler

Vi bygger kontorslokaler som speglar verksamheten inuti.

llentab.se/kontorslokaler

Affärsbyggnader och köpcentrum

llentab.se/affarsbyggnader

Affärsbyggnader och köpcentrum

LLENTAB skapar säljande affärsbyggnader och köpcentrum.

llentab.se/affarsbyggnader

Sporthallar

llentab.se/sporthallar

Sporthallar

Vi bygger ishallar, fotbollsarenor och idrottshallar i stål.

llentab.se/sporthallar