LLENTAB steel building detail

Ett ISO 9001-processorienterat verksamhetssystem och certifierad tillverkning enligt EN 1090-1.

Kvalitet och CE

>>Kvalitet och CE
Kvalitet och CE

LLENTAB är certifierade enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi har rätt att CE-märka stålkomponenter och bärverk.

Ett högkvalitativt resultat börjar alltid med förståelse för behovet

Vårt arbete med kvalitet och CE-märkning omfattar hela koncernen, här kan du läsa mer om respektive område. Vid frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bergman.

Oavsett bransch och produkt är det viktigt att som företag uppfylla kunders och samarbetspartners uttalade och underförstådda krav på kvalitét och hållbarhet. För oss är det speciellt viktigt då våra stålhallar påverkar samhället och människors vardag, nu och för en lång tid framåt.

Våra grundläggande värderingar stödjer oss i vårt kvalitetsarbete. Vi är tillgängliga, flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål och gör vårt bästa för att hitta ändamålsenliga lösningar. God kommunikation med dialog, professionella svar och råd samt pålitlighet ger förutsättningar för långlivade affärsrelationer och nöjda kunder. Vi arbetar med produkter och tjänster från noga utvalda leverantörer och följer upp samarbetet med dessa.

Varje länk i produktionskedjan är viktigt för slutresultatet. Innan vi åtar oss ett uppdrag försäkrar vi oss om att vi har tillgång till de resurser som krävs för att genomföra uppdraget på ett bra sätt och leva upp till det vi lovat. Vi ser till att alltid leverera enligt anbud, och att infria de krav som är reglerade i lagstiftningen och generella avtal ser vi som en självklarhet.

LLENTAB - Inside

LLENTAB har som stöd i arbetet det processorienterade verksamhetssystemet LLENTAB Inside. Systemet följer i allt väsentligt kraven i ISO 9001 och medför att vi följer upp tillämpningen samt vår process förmåga att åstadkomma önskat resultat.

Rätt att CE-märka

LLENTAB är certifierade enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi har rätt att CE-märka såväl komponenter som det sammansatta bärverket. CE-märkningen innebär att produktens egenskaper bedömts och redovisats på ett enhetligt europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga.

Kvalitetssäkringen genomförs mot bakgrund av riktlinjer i ISO 9001, EN 1090-1 och EN 1090-2 samt enligt lagstiftning i respektive land, och omfattar alla dotterbolagen inom koncernen. Konstruktionsarbetet och tillverkningen kontrolleras årligen mot kraven i EN 1090-1 och certifieras av företaget A3 Certification.

CE 1090-1

CE 1090-1 (English)

Certifikat svetsning

Ann-Christin Bergman

HMS- och kvalitetschef
+46(0)523-790 99
ann-christin.bergman@llentab.se

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår