Stommen är anledningen till att vi kan skräddarsy varje hall. Systemets konstruktion har också fördel i att vara både tids- och kostnadseffektivt vid transport och montage.

Fackverk  

Profilerna i stommen tillverkas av varmförzinkat stål som levereras på rullar från stålverken. Stålprofilerna bockas eller rullformas sedan i olika utförande samt stansas med hål och ID-märks. Märkningen garanterar en säker och korrekt montering samt gör delarna möjliga att spåra.

Varmförzinkning 

Det varmförzinkade stålet garanterar kvalitet och hållbarhet, systemet innebär också en lägre miljöpåverkan än många andra byggnader då det är en låg stålkonsumtion per kvadratmeter. Systemet ger ett långtidsskydd mot korrosion.

Tjocklek

Det väl utvecklade systemet och den moderna tillverkningen ger oss möjligheten att leverera profiler av tjocklekarna 1,5–7 millimeter samt att skräddarsy din hall efter dina behov.

Typritning stomme som pdf.  

Grunden 

En stålhall från LLENTAB monteras på en gjuten grundplatta. Det är du som gör iordning marken och gjuter plattan, självklart med stöd av våra ritningar och anvisningar.  

Unik montering i egen regi

Vårt konstruktionskoncept bidrar till färre transporter och effektivt montagearbete. Montaget är en mycket viktig del för samarbetet på byggplatsen och för slutresultatet. Montaget bedrivs i egen regi, på så vis kan vi garantera en hög kvalitet och hög servicenivå. När vi finns på plats kan vi ständigt utveckla vår byggnadsprocess och erfarenhet härifrån kan återföras till såväl konstruktion som produktion.

 

Flexibilitet

En Llentabhall monteras på ett unikt sätt där varje sektion skruvas ihop på byggarbetsplatsen, skruv för skruv med våra standardskruvar M12x35. Sättet vi monterar hallarna på har också fördelen att det i efterhand är möjligt att bygga till hallen om dina behov skulle ändras.