Den numera klassiska LLENTAB-hallen kom i en tidig version redan 1977.

Konstruerad av Leif Lindblad och medarbetarna på Leif Lindblad Entreprenad AB var den första LLENTAB-hallen bågformad, av aluminium och tänkt att fungera som maskinhall, garage eller lagerlokal för tillfälligt bruk. Under årtiondet därpå fick hallen det mer traditionella utseendet med raka väggar och sadeltak, som vi känner väl igen i dag. Den nya utformningen resulterade i möjligheten att skräddarsy hallarna och öppnade upp för en större marknad också utanför Sverige. 

År 1987 startade det första dotterbolaget i Norge. Sedan dess har koncernen med huvudkontor i Sverige, växt ytterligare och finns nu representerad även i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. De fem dotterbolagen har den gemensamma visionen att bli det ledande varumärket på respektive marknad.

Under 2016 blev investeringsföretaget Nordstjernan ensam ägare till LLENTAB AB.