10 steg från förfrågan till färdig stålhall.

LLENTAB-processen

>>Llentab-processen
Llentab-processen

Förberedelse

1. FÖRFRÅGAN
 • Behovsanalys utifrån kundönskemål
 • Framtagning av underlag. Kan ibland göras gemensamt.
2. OFFERT
 • Genomgång av inkommet underlag.
 • Offert från LLENTAB.
3. FÖRARBETE
 • Muntlig överenskommelse med kund.
 • Kontrakt förbereds av LLENTAB.
4. KONTRAKT
 • Kontrakt upprättas och signeras.
 • Ritningar samt ev. pelarlaster tas fram och godkänns av kund.
 • Inköp av objektspecifika komponenter förbereds.
 • LLENTAB är behjälplig med underlag till kundens bygglovsprocess, t ex. med plan-/fasadritningar och kvalitets- och miljöplan.

Utförande

Tiden från avrop till överlämning varierar stort från projekt till projekt. Det finns många faktorer som inverkar på hur länge processen tar i anspråk men de som inverkar mest är storleken på projektet och om det ingår komponenter från annan leverantör, till exempel betongelement eller glaspartier.

Kortaste tid från avrop till överlämning ligger vanligen på ca 15 veckor för en mindre lagerhall eller liknande.

5. ORDER
 • Kunden skickar in produktionsorder och kulörval.
 • Hallen avropas.
 • Projektsamordning i dialog med kund.
 • Klargörande av eventuella ändringar mot kontrakt – som beslutats av kund.
 • Llentab utser en projektledare som tar över projektet.
6. PLANERING KONSTRUKTION 7% (1 vecka från avrop)
 • Konstruktionsarbetet påbörjas och komponenter specificeras.
 • Inköp av objektspecifikt material.
 • Planering av montagearbetets utförande och tidplan i dialog med kund.
 • Underlag för Arbetsmiljöplan tas fram av Llentab.
7. PRODUKTION 54% (8 veckor från avrop)
 • Tillverkningen av byggkomponenter påbörjas.
 • Montageplaneringen fortsätter och utsedda personer för kvalitetskontroller och BAS-P/U klargörs.
 • Byggplatsförhållanden klargörs.
 • Ingjutningsgods skickas i förekommande fall till kund.
 • Dialog om beviljat bygglov/startbesked.
8. BYGGSTART 66% (10 veckor från avrop)
 • Byggsatser levereras till byggplatsen inför byggstart.
 • Dialog om montageplan, etableringsplan, arbetsmiljöplan, egenkontroller, inmätningsprotokoll för bultgrupper/betongplatta mm.
 • Montering av stomme och komponenter sker.
 • Fakturering enligt betalningsplan och ev. ÄTA.
9. ÖVERLÄMNING 99% (15 veckor från avrop)
 • Sammanställning av projekt och kvalitetskontroller.
 • Slutbesiktning och överlämning.
 • Överlämnande av slutdokumentation.
10. NÖJD KUND
 • Intern utvärdering försäljning/montage/konstruktion.
 • Sammanställning projekt.

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår