LLENTAB AB strävar efter att vara den självklara partnern vid leverans av stålhallar, fackverk och sandwichpaneler.

Med huvudkontor i Kungshamn finns koncernen med dotterbolag i Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. Sedan september 2016 är investeringsföretaget Nordstjernan ensam ägare till LLENTAB AB, som i dagsläget omsätter cirka 840 miljoner och sysselsätter omkring 430 personer. Läs historien om hur allt började, med Leif Lindblad och den tidiga versionen av den numera klassiska LLENTAB-hallen. 

Vision

We shall be the customer’s first choice in all markets where we are represented.  

Affärsidé

We build steel halls for customers needs.  

Värderingar och företagspolicys

LLENTAB strävar efter att vara den självklara partnern vid leverans av stålhallar, fackverk och sandwichpaneler. Det vi gör ska skapa värden för våra kunder, ägare, leverantörer och medarbetare samt bidra till en hållbar utveckling. Vår företagspolicy baseras på de etiska regler, grundläggande värderingar samt ambitioner beträffande hållbarhet som ska vara vägledande inom företaget. 

Våra värderingar leder oss till att göra affärer med ett långtidsperspektiv, och vår framgång beror på vår förmåga att uppfylla krav på kvalitet, säkerhet och miljöprestanda vid försäljning, planering, projekthantering, produktion och leverans. Vi är lyhörda för våra kunder önskemål och gör vårt bästa för att utifrån våra förutsättningar hitta ändamålsenliga lösningar. 

 Våra värderingar 

  • Pålitliga
  • Tillgängliga
  • Respektfulla
  • Flexibla. 

Här nedan har vi samlat våra företagspolicys