Slide background
>>Vägen från ett litet familjeföretag till en internationell koncern

Vägen från ett litet familjeföretag till en internationell koncern

Från 1972 till 2007, i 35 år skötte Leif Lindblad den dagliga verksamheten som LLENTAB:s ägare. Företaget växte kraftigt och det lilla familjeföretaget blev multinationella LLENTAB Group, vars omsättning vid den tiden översteg en miljard svenska kronor. Familjen Lindblad behöll företaget i ytterligare fem år innan de, 2012, på grund av snabb tillväxt och generationsförändringar i ledningen, beslöt att sälja en femtioprocentig andel till Nordstjernans investmentbolag. Nordstjernan blev sedan ensam ägare till hela koncernen 2016. Den nya ägarstrukturen ger LLENTAB nya möjligheter till utveckling och skapar utrymme för att fokusera på långsiktig tillväxtpotential.

Nordstjernan är ett skandinaviskt familjeägt investmentbolag som genom aktivt ägande utvecklar lönsamhet och, på lång sikt företagets värde. Nordstjernan äger idag andelar i fler än 20 skandinaviska bolag, inklusive såväl olistade bolag som bolag listade på Stockholmsbörsen (exempelvis NCC, Nobia, Bonava, m fl.). Företag ägda av Nordstjernan har en försäljning på mer än 100 miljarder svenska kronor och sysselsätter omkring 60 000 medarbetare. Företagets rötter går tillbaka till 1800-talet, 1890 grundade Axel Johnson rederiet Nordstjernan som efter snabb tillväxt blev ett av Sveriges största rederier under 1900-talet. Sonen Axel Ax:son Johnson fortsatte sin fars arbete, efter en tuff start ger hans visionära synsätt snart resultat. Nordstjernan blev en pionjär i övergången från ång- till diseldrift för lastfartyg vilket är ett fint exempel på hur ny teknologi alltid har varit en viktig faktor för tillväxt i företaget.

Långsiktig partner 

Som investerare och ägare är dagens Nordstjernan en långsiktig partner. Till exempel har NCC, ett av Nordens största bygg- och fastighetsbolag ägts av investmentbolaget sedan 1928. Ett av huvudsyftena är att tillhandahålla en kompetent och professionell styrelse för att stödja den verkställande ledningen. I de företag där Nordstjernan är storägare är minst en av styrelsemedlemmarna en ägarrepresentant och bolaget bidrar alltid, med respekt för ledningens arbete, med erfarenhet, kunskap och färdigheter samt kapital för de viktigaste utvecklingsprojekten och kompletterande förvärv.

Med sitt omfattande affärsnätverk kan Nordstjernan knyta samman verksamheter och öppna dörrar till nya marknader. Bolaget genererar tillväxt i förvärv genom att utveckla sina företag, att det är en framgångsrik strategi kan bekräftas av LLENTAB:s positiva resultat.

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår