Maskinhallar, Stålhallar & Stålbyggnader

Stålstomme

Vi har sedan 1977 utvecklat vår unika teknik för stålbyggnader:
LLENTAB-systemet

LLENTAB Stålstomme LLENTAB Stålstomme
Profiler av varmförzinkat stål garanterar långvarig kvalitet och hållbarhet. Vårt system ger också låg stålkonsumtion / kvm, vilket innebär en lägre miljöpåverkan än många andra typer av byggnader.

LLENTAB använder höghållfasthetsstål för alla profiler med en tjocklek upp till 7 mm. Våra profiler tillverkas av varmförzinkat stål som från stålverk levereras till oss i rullar, sk coils.

För tunnare profiler (upp till 2 mm) används Z275 zinkskikt, för resterande är Z450 standard.
Moderna produktionslinjer Moderna produktionslinjer
Profiler som är tillverkade i våra moderna produktionslinjer ger oss möjligheten att leverera stålkonstruktioner för byggnader i en mängd olika storlekar, med en spännvidd upp till 100 meter.

Vi använder oss av stålprofiler med tjocklek som varierar från 1,5 – 7 mm. De rullformas eller bockas i olika för olika utföranden och storlekar i tex följande former: Z (främst för tak- och väggregel), C (för sträva, pelare och ramar) och Ω (som över och underramar)
Standardskruv Standardskruv
Ett unikt system där profilerna monteras ihop med skruv ger ett snabbare montage. Och tack vare att nästan hela konstruktionen skruvas ihop på byggplatsen, kräver den monteringsfärdiga byggsatsen betydligt mindre volym än konventionella hallar och därmed billigare transporter. Systemet ger också ett långtidsskydd mot korrosion.

Alla profiler förstansas med hål under produktionsprocessen, och storleken på vår standardskruv är M12x35. Dessutom ID-märks varje profil vilket genererar en säker och korrekt montering. Vi uppnår också en spårbarhet genom detta system.
Stålbyggnad under montering, med taklutning på 14° Stålbyggnad under montering, med taklutning på 14°
Flexibiliteten i LLENTAB systemet ger stora möjligheter att leverera olika taklutningar i enlighet med kundens behov.