Maskinhallar, Stålhallar & Stålbyggnader

Kvalitet och certifiering

Final _Quality -1
Vi strävar alltid efter att uppnå bästa kvalitet och hållbarhet

Ett högkvalitativt resultat börjar alltid med dina behov

För att få nöjda kunder och långvarigt goda relationer är det viktigt att uppfylla våra kunders och samarbetspartners uttalade och underförstådda krav på kvalitet och hållbarhet, då våra produkter och tjänster påverkar samhället och människors vardag, nu och för lång tid framåt.

Våra grundläggande värderingar stöder oss i vårt kvalitetsarbete. Vi är tillgängliga, flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål och gör vårt bästa för att utifrån våra förutsättningar hitta ändamålsenliga lösningar. Dialog är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete med både kunder och leverantörer. God kommunikation, professionella svar och råd samt pålitlighet ger förutsättningar för långlivade affärsrelationer och nöjda kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag försäkrar vi oss om att vi har tillgång till de resurser som krävs för att genomföra uppdraget på ett bra sätt samt leva upp till våra åtaganden. Vi ser till att vi levererar enligt lämnat anbud. Att infria de krav som är reglerade i lagstiftning och generella avtal ser vi som en självklarhet.

Vi arbetar med produkter och tjänster från noga utvalda leverantörer och följer upp samarbetet med dessa. Varje länk i kedjan är viktig för slutresultatet. 

LLENTAB har som stöd för arbetet ett processorienterat verksamhetssystem ”LLENTAB Inside” som i allt väsentligt följer kraven i ISO 9001. Vi följer upp tillämpningen och effektiviteten i vår process samt dess förmåga att åstadkomma önskat resultat.

Processbild _435x 122 

Konstruktions- och tillverkningsprocessen är certifierad enligt EN 1090-1, vilket innebär att LLENTAB har rätt att CE-märka stålkonstruktionen.

För att säkerställa att vi levererar byggnadsmaterial med rätt kvalitet har LLENTAB certifierat tillverkningen enligt Europastandarden för stålkonstruktioner ”EN1090-1”, vilket ger oss rätt att CE-märka våra produkter.

Kvalitetssäkringen genomförs mot bakgrund av riktlinjer i ISO 9001, europastandarderna för stålbyggnader EN 1090-1 och EN 1090-2 samt enligt lagstiftning i de enskilda länderna. Konstruktion och tillverkning enligt EN 1090-1 kontrolleras årligen och certifieras av A3 Certification. 

För kunder innebär CE-märkningen tekniskt tillförlitliga och säkra stomkonstruktioner och produkter.
CE-märkningen gäller i samtliga länder som ingår i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. CE-märkningsrättigheten har även utfärdats till LLENTAB´s  dotterbolag i Polen, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Norge och Danmark. Vill du läsa mer om CE-märkning av byggprodukter, läs mer på Boverkets hemsida.

 

Certifikat för CE-märkning  Engelsk version Certifikat Svetsning