Maskinhallar, Stålhallar & Stålbyggnader

LLENTAB´s Hållbarhetsarbete

Hallbarhetsbild2

Med morgondagen i tanken

Hållbarhet innebär för oss att det vi planerar och genomför ska vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat, vilket utvecklas vidare inom respektive område. Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder, samarbetspartners och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

LLENTAB strävar i sina åtaganden efter att bidra till energi- och resurseffektivitet under projektets hela livscykel genom byggande av klimatsmarta stålhallar och tillverkning av energieffektiva byggnadskomponenter samtidigt som användningen av skadliga ämnen minimeras. Det innebär att byggnaden konstrueras och byggs för de förhållanden som den kan komma att påverkas av - och påverka under lång tid.

Detta är några av de områden som vi fokuserar på:

För frågor om företagets hållbarhetsarbete kontakta:

Ann-Christin Bergman Kvalitet & HMS-chef

Tel: 0523-790 99 eller 0767 677 606
e-mail: ann-christin.bergman@llentab.se