Maskinhallar, Stålhallar & Stålbyggnader

Final Group
Tillsammans växer vi oss starkare

Svenska stålbyggnader till Europa

LLENTAB-koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför multifunktionella stålbyggnader för en mängd olika branscher och ändamål.

Att samarbeta med oss på LLENTAB ger dig en mängd olika fördelar. Förutom våra resurser och kapaciteter i projektering, tillverkning och montering kan vi skräddarsy våra byggnader. Alla delar i konstruktionen är tillverkade i våra moderna och effektiva produktionsenheter.

Moderbolaget, LLENTAB AB har sitt huvudkontor i Kungshamn, i Sverige. Under de senaste åren har bolaget genomgått en kraftig utveckling och växt snabbt både ekonomiskt och geografiskt. Koncernen har nu helägda dotterbolag på flera platser i Europa och en ny organisation som fokuserar på internationella affärer.

För mer information om var vi finns, se menyn till vänster, under fliken dotterbolag.